Z bonem na wakacje


Prawdopodobnie od 1 sierpnia rodzice dzieci do 18. roku życia mogą planować wakacje z wykorzystaniem bonu turystycznego. Wsparcie ma wynieść około 3,5 mld zł.
Już ruszyła rejestracja firm zainteresowanych przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny, natomiast od 31 lipca wnioski o przyznanie bonu turystycznego będą mogli składać rodzice dzieci do 18. roku życia. Bonem zostanie objętych ok. 6,5 mln dzieci, a wsparcie ma wynieść 3,5 mld zł.
Eksperci oceniają, że na wprowadzeniu bonu skorzystają nie tylko dzieci i rodziny z dziećmi, ale i przedsiębiorstwa turystyczne, które mają lub wprowadzą do swojej oferty produkty (usługi, pakiety usług) adresowane do tej grupy odbiorców. Ich zdaniem spodziewanym rezultatem wprowadzenia bonów będzie wzrost liczby turystów, w szczególności w segmencie turystyki dzieci i młodzieży; poprawa sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw turystycznych zaangażowanych w obsługę tej formy turystyki; zmniejszenie bezrobocia. Zastrzegli, że o tym, jakie korzyści ostatecznie przyniesie bon turystyczny, będziemy mogli się przekonać po pierwszym roku jego obowiązywania.

Prezydencka ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie w sobotę 18 lipca. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością – dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *