Kontra na konferencji Klimat Śląska


Przedstawiciele Związku Zawodowego Kontra uczestniczyli w konferencji „Klimat Śląska”. Była to kolejna debata, na którą został zaproszony nasz związek jako reprezentant strony społecznej.

Konferencję w Gliwicach zorganizował Klub Lidera Rzeczypospolitej, Klaster Innowacji Społecznych i RODM Katowice. Dotyczyła zmian klimatycznych na świecie, kierunku transformacji energetycznej oraz klimatu blisko nas.
Wybór tematu konferencji był nieprzypadkowy, ponieważ polityka klimatyczna przykuwa coraz większą uwagę społeczną. Konferencja dedykowana była zarówno dla młodzieży, jak i dla osób starszych. Celem konferencji było skonfrontowanie ze sobą osób związanych z tematyką szeroko rozumianego środowiska, w tym m.in., przedstawiciela strajku klimatycznego, przedstawiciela związku zawodowego sektora energetycznego (Artur Wilk z ZZ Kontra), przedstawiciela mediów informacyjnych związanych z energetyką, przedstawiciela uczelni wyższej, przedstawiciela samorządu oraz przedstawiciela przedsiębiorstwa klimatycznego.
Przedstawiciel Związku Zawodowego Artur Wilk w swoim wystąpieniu przedstawił szereg działań modernizacyjnych przeprowadzonych przez  Tauron w celu dostosowania zakładów do spełniania wyśrubowanych norm emisyjnych.
Zwrócił słuszną uwagę, że transformacja energetyczna powinna przebiegać w oparciu na zasobach naturalnych ( węgiel kamienny i brunatny ), w których posiadaniu jest Polska .
Przedstawiciele Związku Zawodowego Kontra stawiają na nowe technologie jako alternatywę i wsparcie dla OZE, mając na myśli węglowodory pozyskane z wydobytego i zgazowanego węgla. Uważamy, że technologia wodorowa jest przyszłością i Polska powinna stać się jej pionierem, a nasze działania ukierunkowane są na zgłaszaniu tej inicjatywy na komisjach energetycznych i konferencjach.
Na spotkaniu padały również pytania kierowane do prelegentów i jedno z nich zostało zadane przez przedstawiciela Komisji Zakładowej Kontra przy KWK Bolesław Śmiały i mieszkańca Łazisk Górnych. Pytanie dotyczyło przyszłości Elektrowni Łaziska i Kopalni Bolesław Śmiały. Czy w nich mógłby się odbyć pilotaż zgazowania wydobytego węgla, utrzymując tym samym ruch tych zakładów i miejsca pracy?
Nie zabrakło zarówno odniesień i pytań o technologię atomową. Udział w konferencji zaznaczył również przedstawiciel Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych który słusznie punktował model transformacji energetycznej opartej wyłącznie na technologiach innych państw zwracając uwagę na posiadane przez nas złoża i ich dostępność.
Wszyscy uczestnicy konferencji zauważyli, że przy transformacji energetycznej dużą rolę odgrywa społeczeństwo i nie powinno zostać w żaden sposób pokrzywdzone przez wspominane procesy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

sixteen + fifteen =