Jakie prawa ma pracownik na rencie?


Pracownika pobierającego rentę nie można zwolnić z pracy tylko z powodu pobierania świadczenia. Może on pracować i jednocześnie pobierać świadczenie z ZUS.
Pracownik, który nabył uprawnienie do renty z tytułu niezdolności do pracy, zachowuje podstawowe uprawnienia pracownicze. Może pracować pobierając świadczenie, ma też prawo rozpocząć nowe zatrudnienie już będąc rencistą. Co więcej, inaczej niż w przypadku emerytur, rozwiązanie umowy nie jest warunkiem koniecznym do otrzymania świadczenia.
Jednak osoba pobierająca świadczenie i pracująca powinna pamiętać, że renta ulegnie zmniejszeniu w przypadku przekroczenia o co najmniej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez GUS, a ZUS w ogóle zawiesi świadczenie, gdy rencista zarobi powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Pracujący rencista ma takie same prawa jak pozostali pracownicy. Przysługuje mu między innymi prawo do wypoczynku – czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Łącznie z godzinami nadliczbowymi tygodniowo czas pracy nie może przekroczyć 48 godzin. Ponadto zatrudniony może skorzystać z corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.
Pracownik-rencista ma również prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich warunków bhp w zakładzie ponosi pracodawca.
Jeśli rencista zdecyduje się odejść z pracy lub też otrzyma wypowiedzenie z powodu innego niż otrzymywane świadczenie, to ma ustawowo zagwarantowany okres wypowiedzenia umowy o pracę. Od lutego 2016 roku okres wypowiedzenia w przypadku umowy na czas określony, nieokreślony i na zastępstwo jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy – i wynosi:
⦁ 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
⦁ 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
⦁ 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

18 + eleven =