Kontra o emeryturach


Związek Zawodowy Kontra i inne duże związki, działające w Polskiej Grupie Górniczej, przedstawiły propozycje zmian przepisów emerytalnych. Dołożyły te uwagi do propozycji wypracowanych przez Zespół do Spraw Społecznych.

W propozycjach zmian zapisano m.in.: „Nasze uwagi  mają na celu wykreślenie z ustawy o emeryturach pomostowych zapisów, powodujących, że emerytury pomostowe są wygasające i ażeby nie trzeba było rozwiązać stosunku pracy w celu otrzymania prawa do emerytury pomostowej. Równocześnie wnosimy o zaliczenie do pracy  w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze okresów niezdolności do pracy, zasadniczej służby wojskowej oraz dni honorowego oddawania krwi i osocza.  (…) Jesteśmy otwarci  do dialogu nad innymi propozycjami zmian, w tym nad ustanowieniem emerytur stażowych dla pracowników o długoletnim stażu pracy, w przypadku kobiet 35 lat pracy, a mężczyzn 40 lat pracy. (…) Uznajemy za sprawiedliwe, aby to staż pracy decydował o możliwości przejścia na emeryturę, a nie numer PESEL czyli wiek życia.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *