Bez przełomu w górnictwie


Bieżąca sytuacja górnictwa węgla kamiennego, prace nad umową społeczną, związaną z transformacją tej branży oraz problemy firm zaplecza górniczego były głównymi tematami posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Nasi związkowcy uważają, że zabrakło na nim konkretów.

Obrady w całości były prowadzone online.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *