Jest porozumienie w PGG!


Jest porozumienie w Polskiej Grupie Górniczej. Przed chwilą strona społeczna i zarząd podpisały dokument w tej sprawie.

Co udało się wynegocjować stronie związkowej? 1 marca pracownikom zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 56,856 mln zł (z narzutami 69 290 000 zł). Przyjęto również, że przeciętne wynagrodzenie za 2021 r.  wyniesie 8200 zł i będzie stanowiło podstawę do wyliczania wynagrodzenia w 2022 r. Porozumienie kończy spór zbiorowy w PGG.

Pełny komunikat:

KOMUNIKAT

Sztabu Protestacyjno-Strajkowego w PGG SA

 

Sztab Protestacyjno-Strajkowy PGG informuje, że w dniu dzisiejszym  14 stycznia 2022 r. zostało podpisane Porozumienie
z Zarządem Polskiej Grupy Górniczej SA zawierające m.in.:

 

  1. Pracownikom zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie
    w dniu 1 marca 2022 r. które jest rekompensatą za pracę w dni wolne od września do grudnia 2021 r. Rekompensata zostanie wypłacona 1 marca w celu uniknięcia konsekwencji podatkowych wynikających z tzw. Polskiego Ładu co wiąże się
    z podwójną wypłatą wynagrodzeń w miesiącu lutym (wypłata plus 14-ta pensja).
  2.  Przyjęte przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 2021 r. tj. 8200, 00 zł stanowi podstawę obliczenia przyrostu (indeksacji) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok 2022.

 

Spór zbiorowy został zakończony podpisanym Porozumieniem
w dniu 14 stycznia 2022 r. Protest został zawieszony. Jednak z uwagi na stanowisko Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego dotyczącego nierealizowania Umowy Społecznej zawartej 28 maja 2021 r. Sztab Protestacyjno-Strajkowy Polskiej Grupy Górniczej SA pozostaje
w gotowości do dalszych działań.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *