Górnicy z PGG dostaną od 4 do 6,4 tys. zł


PGG zawarło porozumienie z organizacjami pracowniczymi. Górnicy dostaną  jednorazowe świadczenia w wysokości od 4000 do 6400 zł brutto.
15 lipca zawarto porozumienie między Polską Grupą Górniczą a organizacjami związkowymi. W piśmie zawarto, że przyznanie jednorazowych premii dotyczy rekompensaty zwiększonych kosztów utrzymania związanych ze znaczącym wzrostem cen towarów, usług konsumpcyjnych oraz wzrostem wskaźnika inflacji.

Ustalono, że pracownikom PGG zostanie wypłacona jednorazowa kwota w wysokości: 6400 zł brutto dla pracowników zatrudnionych pod ziemią, 5200 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w zakładach mechanicznej przeróbki węgla oraz w innych zakładach oraz 4000 zł brutto dla pozostałych pracowników powierzchni. Wypłata bonusu nastąpi do 29 lipca 2022 roku. Dodatkowo ustalono wzrost od sierpnia wartość posiłków profilaktycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *