Premie inflacyjne w PGG


Przedstawiciele Kontry i innych organizacji związkowych działających w Polskiej Grupie Górniczej oraz zarząd spółki podpisali porozumienie dotyczące wypłaty jednorazowej rekompensaty inflacyjnej. Wysokość jednorazowej wypłaty będzie taka sama jak w lipcu.

„Pracownikom PGG S.A. zatrudnionym na dzień 26 września 2022 roku zostanie wypłacona kwota jednorazowa w wysokości i na warunkach określonych w paragrafie 1 Porozumienia z dnia 15 lipca 2022 r. zawartego pomiędzy PGG S.A. a organizacjami związków zawodowych działających w PGG S.A.” – napisano w  porozumieniu.

Jednorazowo pracownicy PGG otrzymają następujące kwoty:

6400 zł brutto pracownicy zatrudnieni pod ziemią,

5200 zł brutto pracownicy zatrudnieni w zakładach mechanicznej przeróbki węgla oraz w Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji, w Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym i w Zakładzie Elektrociepłownie, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w tych zakładach na stanowiskach administracyjnych

4000 zł brutto pozostali pracownicy na powierzchni.

Podpisanie porozumienia z 27 września jest następstwem podpisania lipcowego porozumienia, o którym mowa w treści dokumentu. Wtedy właśnie ustalono, że strony porozumienia przeprowadzą rozmowy dotyczące rekompensaty skutków inflacji za trzeci kwartał 2022 roku do 30 września 2022 roku. Kolejne rozmowy dotyczące czwartego kwartału mają się zostać przeprowadzone do 30 listopada 2022 roku.

PGG jest największą spółką węglową w Polsce i zatrudnia ok. 36 tys. osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *