W górnictwie brakuje rąk do pracy


O aktualnej sytuacji energetycznej Polski, w kontekście bezpieczeństwa dostaw rozmawiano podczas Sekcji Górnictwa i Energetyki Związku Zawodowego Kontra. Związek przygotowuje stanowisko, dotyczące bieżących zagrożeń energetycznych.

Artur Wilk z Taurona wskazywał, że Skarb Państwa musi przejąć część mocy energetyki na swoje barki. Wskazywał również konieczność czasowego zawieszenia stosowania systemu EU ETS lub określenia maksymalnej stawki za emisję CO2, dzięki czemu  niższy będzie koszt produkcji energii z węgla. Mówił także  o konieczności przedłużenia zawieszenia norm jakości dla paliw stałych.

Krzysztof Kozik, wiceprzewodniczący  Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energetyki, wskazywał, że wydarzenia ostatnich miesięcy jasno udowadniają, że z punktu widzenia Polski energetyka oparta na węglu jest dziś dla nas najbezpieczniejsza. Mówił, że branża górnicza boryka się jednak z problemami kadrowymi. Brakuje ludzi, m.in. do prac przygotowawczych. Jednym z możliwych rozwiązań jest pomysł zatrudniania emerytów górniczych w latach 2023 – 2024, bez konieczności zawieszania emerytury. Konieczne są też zmiany prawne, bo obowiązująca umowa społeczna zobowiązuje zarządy firm górniczych do obniżania zatrudnienia, są też ograniczenia, dotyczące nieinwestowania w stare bloki energetyczne.

Poseł K. Kozik mówił też o przyszłości polskiej energetyki. Jej podstawą, prócz nowoczesnych elektrociepłowni, mają być małe instalacje energetyczne, gazownie, lokalne ciepłownie – czyli generalnie energetyka rozproszona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *