Składki odlicz od podatku


W tym roku po raz pierwszy członkowie organizacji związkowych mogą odliczyć od dochodu ulgę z tytułu opłaconych składek związkowych. Ulga nie może być wyższa niż 500 zł.
Jeżeli składkę członkowską na rzecz związku zawodowego z wynagrodzenia pracownika potrąca pracodawca, wówczas informacja o potrąceniach musi zostać umieszczona w formularzu PIT-11. Wykazana w formularzu kwota składki związkowej nie może być wyższa niż 500 zł. Ten limit sprawia, że wyższe składki nie będą odliczane.

W sytuacji, gdy pracodawca nie potrąca składek z wynagrodzenia pracownika, pracownik ma obowiązek udokumentowania dokonanych wpłat. Na dowodach wpłat muszą się znaleźć następujące dane: imię i nazwisko osoby, która odprowadziła składki związkowe, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której składki zostały wpłacone oraz ich wysokość i daty wpłat.

Ulga dotyczy wyłącznie składek członkowskich, co oznacza, że może z niej skorzystać tylko osoba, która w momencie dokonania wpłaty była członkiem związku zawodowego. Od dochodu można odliczyć tylko te składki, które zostały wpłacone w zeszłym roku.

Przepisy dotyczące możliwości odliczenia ulgi związkowej weszły w życie 1 stycznia 2022 roku.  Ilu związkowców może skorzystać z ulgi? Jak wynika z danych GUS, w 2018 roku w Polsce do związków zawodowych należało ok. 1,5 mln osób. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *