Czy przepisy o redukcji emisji metanu pogrążą polską gospodarkę?


Projekt unijnego rozporządzenia w sprawie redukcji emisji metanu w górnictwie uderzy w polskie kopalnie. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin wysłał w tej sprawie list do polskich europosłów. Temu tematowi poświęcona będzie najbliższa komisja górnictwa i energetyki ZZ Kontra, 16 marca.

UE chce wprowadzić nowe przepisy dotyczące emisji metanu w sektorze energii. Metan to drugi po dwutlenku węgla najbardziej szkodliwy dla klimatu gaz cieplarniany. Unijna propozycja wprowadza nowe, bardziej rygorystyczne zasady raportowania emisji oraz każdorazowego spalania metanu. Przedsiębiorstwa górnicze zostaną zobowiązane do bardziej szczegółowego informowania wskazanych instytucji o każdorazowej wentylacji i spalaniu metanu. Docelowo wentylacja, czyli wypuszczanie gazu do atmosfery bez spalania, ma zostać zakazana.

Jak podaje MAP, pierwotnie Komisja Europejska zaproponowała bardzo restrykcyjne parametry tj. 0,5 tony metanu/kilotonę wydobywanego węgla do 2031 r. Następnie zaproponowano zmianę projektu w taki sposób, aby od 2027 r. obowiązywało ograniczenie emisji metanu szybami wentylacyjnymi w kopalniach węgla kamiennego emitujących powyżej 5 ton metanu/kilotonę wydobywanego węgla, a od 2031 r. — 3 tony metanu/kilotonę.

Jacek Sasin — szef resortu aktywów państwowych, które nadzoruje państwowe spółki górnicze — w liście do polskich europosłów podkreślił, że projekt w obecnym kształcie może doprowadzić „do poważnego kryzysu społeczno-ekonomicznego w branży górniczej, spowodowanego koniecznością przedwczesnego zamknięcia większości działających w Polsce podziemnych kopalń węgla kamiennego”. Rządowy plan dla górnictwa zakłada zamknięcie ostatniej kopalni węgla energetycznego w 2049 r. Nie wprowadza natomiast ograniczeń dla funkcjonowania kopalń węgla koksowego, które posiada Jastrzębska Spółka Węglowa.

Sasin zwraca uwagę, że górnictwo sięga po coraz głębsze pokłady, dlatego ilość metanu w przeliczeniu na tonę wydobytego węgla będzie rosła. „Przyjęcie rozporządzenia w proponowanym brzmieniu może zlikwidować większość kopalń węgla kamiennego w Polsce w ciągu kilku lat. Dodatkowe koszty na dostosowanie się branży do rozporządzenia nie zostały uwzględnione w notyfikacji pomocy publicznej dla sektora górnictwa węgla kamiennego” — czytamy w liście. – „Węgiel trzeba będzie importować, gdyż polska gospodarka będzie go nadal potrzebować, co dobitnie pokazały wydarzenia z ubiegłego roku”.

Szef MAP proponuje m.in. zwiększenie możliwej emisji metanu dla kopalń do 8 ton/kilotonę wydobytego węgla, zwiększenia okresu przejściowego na ograniczenie emisji do 2032 r., przyznanie dodatkowych środków na działalność badawczo-rozwojową, zabezpieczenie finansowania inwestycji w wychwytywanie i magazynowanie metanu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *