Związki uzgodniły wysokość wypłaty. Czas na zarząd


1400 zł brutto – taką propozycję kwoty jednorazowej wypłaty dla pracowników ustaliły dziś między sobą związki zawodowe Polskiej Grupy Górniczej.

Jednorazowe świadczenie to efekt wspólnego stanowiska większości central związkowych z PGG skierowanego do zarządu spółki 22 lutego. Dotyczyło ono warunków i zasad przyłączenia KHW do PGG, a jednym z postulatów była renegocjacja zapisów porozumienia z kwietnia 2016 r., zawieszającego wypłatę niektórych świadczeń płacowych. Związkowcy zgodzili się na zawieszenie wypłat 14. pensji w latach 2017-2018, należnej górnikom za lata 2016-2017 w kwietniu ubiegłego roku, gdy trwały przygotowania do przekazania kopalń zagrożonej upadłością Kompanii Węglowej do PGG.

Zarząd proponował kwotę 1100 zł brutto. Ile faktycznie wyniesie nagroda, okaże się po zakończeniu jutrzejszych negocjacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *