Kontra w HP Polska negocjuje nowe premie dla pracowników


 

Kontra w motoryzacyjnej firmie HP Polska w Gliwicach wystąpiła do zarządu o zmianę sposobu premiowania, by był on korzystniejszy dla pracowników.

– Na wniosek naszego związku negocjujemy zmianę systemu premiowania w HP Polska, ponieważ aktualny system w większości nie jest zależny od pracowników, tylko od współczynników, na które ten pracownik nie ma wpływu – mówi Adam Klacka, przewodniczący Kontry w HP Polska.

Negocjacje trwają od stycznia 2017 r. Odbyło się już kilka spotkań, gdzie pracodawca przedstawił propozycje zmian, ale nie zostały one zaakceptowane przez związek. Zdaniem członków Kontry, zmiany nie zlikwidowały współczynników, na które pracownik nie ma wpływu.

Aktualnie zarząd pracuje nad poprawkami, które mają uwzględnić zgłoszone przez związek zastrzeżenia. Chodzi m.in. o ponownie przeliczanie norm na stanowiskach pracy, ponieważ tutaj było sporo uwag ze strony pracowników.

Kolejne spotkania negocjacyjne odbędą się w pierwszej połowie marca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *