Tesco zwolni 700 pracowników


Firma Tesco Polska zapowiedziała zwolnienia grupowe około 700 osób. Przyczyną redukcji zatrudnienia są zmiany personalne, zmiany w systemie zarządzania, zamknięcie działów sprzedaży internetowej w niektórych miastach oraz likwidacja dwóch punktów w Olecku i Piotrkowie Trybunalskim. 

8 marca zarząd Tesco będzie rozmawiał ze związkowcami. O zwolnieniach grupowych pracownicy zostali poinformowani 3 marca 2017 roku. Dowiedzieli się, że przyczyną zwolnień grupowych jest reorganizacja zakładu pracy polegająca na:

  • zmianie struktury w obszarze personalnym – operacje,
  • zmianie systemu zarządzania procesami w sklepach,
  • likwidacji Działów Sprzedaży Internetowej w hipermarketach: Częstochowa ul. Drogowców 43, Kielce, ul. Świętokrzyska 20, Łódź Widzew ul. Widzewska 22, Opole ul. Ozimska 72, Rybnik ul. Żorska 2, Zielona Góra ul. Energetyków 2A z przyczyn ekonomicznych,
  • zamknięciu Supermarketów w Olecku al. Zwycięstwa 2a i Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 123 z przyczyn ekonomicznych.

Zwolnienia obejmą zatrudnionych na stanowiskach podstawowych oraz na stanowiskach sprawujących nadzór nad pracownikami. Związkowcy już wcześniej postulowali, aby pracodawca od 1 marca 2017 roku wprowadził:

  • dodatkową czteromiesięczną odprawę w przypadku rozwiązania umowy o pracę w drodze wypowiedzenia lub porozumienia z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • 10 proc. dodatku do wynagrodzenia dla pracowników, których wynagrodzenie jest niższe niż 3 000 zł z tytułu każdej zmiany zakresu czynności i/lub zmiany nazwy stanowiska dla pracowników, w tym każdej zmiany, która wystąpiła w okresie od 1 stycznia 2014 r.

Natomiast w zakresie wynagrodzeń za pracę w roku 2017 związkowcy wnosili o przyznanie:

  • pracownikom podstawowym wszystkich grup płacowych podwyżek w wysokości 350 zł brutto,
  • kierownikom sklepów, stoisk oraz zastępcy kierowników podwyżek w wysokości 200 zł brutto.
Podwyżki zapowiedziała konkurencja: Biedronka, Lidl i Kaufland.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *