13 zł za godzinę? Nie wszyscy tyle płacą


Od początku roku inspektorzy pracy przeprowadzili 10,5 tys. kontroli wypłacania minimalnej stawki godzinowej z umowy cywilnoprawnej. Okazało się, że co trzecia kontrolowana firma ma kłopoty ze stosowaniem nowych przepisów.

 

Najczęściej problemy dotyczą zaniżania wynagrodzenia w przeliczeniu na liczbę przepracowanych godzin. Okazuje się, że wielu przedsiębiorców nie potrafi wykonać prostego matematycznego zadania – przemnożyć liczbę godzin pracy z ewidencji przez 13 zł stawki i po potrąceniu składek oraz podatku przelać wynik na konto zleceniobiorcy.O takich przypadkach donosi m.in. dziennik „Rzeczpospolita”. – W wyniku kontroli przeprowadzonych tylko w okręgu łódzkim wykryliśmy, że przedsiębiorcy nie dopłacili zatrudnionym na kontraktach cywilnoprawnych łącznie ponad 58 tys. zł wynagrodzenia – zauważa Andrzej Świderski, szef Okręgowego Inspektoratu w Łodzi. – W jednym z przypadków po podzieleniu wynagrodzenia, jakie otrzymywał zleceniobiorca, przez liczbę godzin jego pracy, jaka figurowała w ewidencji, wyszło na to, że zarabiał 6,25 zł na godzinę. Inni inspektorzy, z którymi skontaktowała się „Rzeczpospolita”, zwrócili uwagę na dość niepokojący fakt. Okazuje się, że w czasie kontroli ustalenie, ile godzin przepracował zleceniobiorca, utrudnia fakt, że nikt do tej pory nie prowadził takiej ewidencji.

Taka niestaranność jest jednak na korzyść pracodawców. Nowe przepisy mówią bowiem, że strony umowy powinny uzgodnić, kto będzie ewidencjonował czas pracy: zleceniobiorca czy zleceniodawca. Jeśli to nie zostanie ustalone, to z mocy prawa wystarczy ewidencja przedstawiona przez zatrudnionego. Wydawałoby się, że ten przepis wystarczająco chroni zatrudnionych. W praktyce okazuje się, że zleceniobiorcy o tym nie wiedzą i nie prowadzą takich ewidencji. A w razie sporu z pracodawcą co do liczby godzin właściwy jest sąd cywilny, w którym zleceniodawca nie nie ma żadnych przywilejów. – Nowe przepisy nie zwalniają z myślenia – kwituje inspektorka z północnej Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four × 2 =