Nowa ustawa o związkach


W środę (8.11) w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych. Jego celem jest wprowadzenie prawa tworzenia i wstępowania do organizacji pracowniczych wszystkich osób świadczących pracę za wynagrodzeniem. 

Według wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku prawo do zrzeszania się powinien mieć każdy pracownik bez względu na formę zatrudnienia, dlatego też ustawa o związkach zawodowych wymaga nowelizacji. Nowelizacja ma na celu umożliwienie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa-zlecenie, umowa o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, czy umowa o dzieło, oraz osobom prowadzącym jednoosobowo działalność gospodarczą (tzw. osobom samozatrudnionym) wykonującym pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie umowy.

Zmiana w ustawie o związkach będą podstawą do wprowadzenia zmian w innych przepisach. „W konsekwencji przyznania prawa koalicji niezbędne jest wprowadzenie szeregu zmian przepisów w szczególności odpowiednich mechanizmów ochronnych wobec działaczy związkowych i członków organizacji związkowych niebędących pracownikami przed nierównym traktowaniem ze względu na przynależność związkową czy negatywnymi konsekwencjami z powodu pełnionej przez nich funkcji lub statusu związkowego, przede wszystkim z uwagi na fakt, że taka ochrona przysługuje działaczom związkowym i członkom organizacji związkowych będących pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy” – napisano w uzasadnieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *