Nauczycielom trudniej o urlop zdrowotny


Od 1 stycznia 2018 r. o przyznaniu nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia decyduje lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz pierwszego kontaktu. Skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy wystawia dyrektor szkoły.
To efekt wejścia w życie zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (nowelizuje ona m.in. niektóre zapisy w ustawie Karta Nauczyciela) w tym przepisy zmieniające dotychczasowe procedury dotyczące przyznawania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. Nauczyciel starający się o przyznanie mu urlopu dla poratowania zdrowia na badanie powinien zgłosić się do lekarza medycyny pracy nie później niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania. Musi przynieść dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia.
Badanie obejmie m.in. ogólny stan zdrowia, ocenę układu krążenia, układu ruchu, układu nerwowego, układu oddechowego oraz narządów mowy. Lekarz medycyny pracy będzie mógł zlecić dodatkowe badania specjalistyczne oraz konsultacje u specjalistów.
Jak zapisano w ustawie, nauczyciele będą mieli prawo do urlopu jedynie „w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia: choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę” albo też na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.
Dotychczasowe przepisy nie określają charakteru takiego leczenia, dlatego obejmuje ono także leczenie schorzeń niemających związku z wykonywaną pracą.
Urlop dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku ma przysługiwać nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu 7 lat w szkole. Jeżeli urlop dla poratowania zdrowia będzie dłuższy niż 30 dni, to nauczyciel przed powrotem do pracy obowiązkowo przejdzie badania kontrolne.
Podczas urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat oraz do innych świadczeń pracowniczych.
Obecnie na urlopie dla poratowania zdrowia przebywa ok. 12 tys. nauczycieli. Koszt ich wynagrodzeń to 550 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three × 5 =