Sekcje Branżowe


Sekcja górnictwa i energetyki: przewodniczący Krzysztof Kozik

Sekcja łączności: Krzysztof Sidor

Sekcja nauki, oświaty i kultury: Dorota Schmatolla

Sekcja ochrony zdrowia: Mariola Mandel

Sekcja przemysłu i ochrony środowiska: Dariusz Skwarek

Sekcja transportu: Marek Kosiarz