Sekcje Branżowe


Sekcja górnictwa i energetyki: przewodniczący Mirosław Lipowski

Sekcja łączności: Krzysztof Sidor

Sekcja nauki, oświaty i kultury: Iwona Skowron tel. 505 787 704 mail: kontra.oswiata@wp.pl

Sekcja ochrony zdrowia: Mariola Mandel

Sekcja przemysłu i ochrony środowiska: Dariusz Skwarek

Sekcja transportu: Marek Kosiarz