Przyłącz się do Kontry


Dlaczego warto przyłączyć się do Kontry?

Naszym celem jest obrona praw, godności i interesów pracowników, szczególnie w sytuacjach, gdy masz problemy z pracodawcą, jeśli łamane są Twoje prawa, jeśli nie otrzymujesz należnego wynagrodzenia za pracę, jeśli Twój zakład pracy jest zagrożony likwidacją, a Ty utratą zatrudnienia.

  • Pamiętaj, że pracownik nie będący członkiem związku zawodowego, nie będzie ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. Jeśli jesteś członkiem Kontry, Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy bronisz się sam.
  •  Zasady Twojego wynagradzania ustalane są w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym. Kontra egzekwuje też należne świadczenia, wynikające z Kodeksu Pracy.
  • Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy, to związek może zaalarmować Państwową Inspekcję Pracy.
    Masz wpływ na zakładowe wydatki pracownicze, szczególnie podział funduszu socjalnego i mieszkaniowego.

Jak założyć komisję Kontry w zakładzie pracy?

Do powołania komisji konieczne jest zebranie co najmniej 10 osób, wypełnienie wniosku i potwierdzenie go podpisami. Wcześniej warto skontaktować się z biurem Komisji Krajowej Kontry w Zabrzu. Dostarczymy wszystkie dokumenty, pomożemy przeprowadzić wybory władz komisji, nauczymy, jak prowadzić bieżącą dokumentację związkową i księgową. Doradzimy, jak zarejestrować komisję i jak poinformować o tym fakcie pracodawcę. Po zarejestrowaniu komisji nabywa ona praw władzy związkowej z wszystkimi przysługującymi jej uprawnieniami i ochroną prawną.Możecie liczyć na nasz wsparcie, mamy w swoich szeregach doświadczonych działaczy związkowych, prawników, ekonomistów, specjalistów do spraw kontaktów z mediami.