Podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. do 2080 zł, a minimalnej stawki godzinowej do 13,50 zł – taką propozycję przyjął we wtorek rząd. Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, adekwatnie do wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Proponowany poziom minimalnego wynagrodzenia nie powinien […]

Płaca wzrośnie, ale mniej


Nieprzestrzeganie czasu pracy i zasad BHP, niewypłacanie lub spóźnianie się z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników – to najczęstsze nieprawidłowości, które stwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy w 2016 r. Sprawozdaniem PIP zajmie się we wtorek sejmowa Rada Ochrony Pracy. PIP przeprowadziła w ubiegłym roku 82,5 tys. kontroli u blisko 68 tys. pracodawców. […]

80 tysięcy wykroczeń u pracodawców


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych przyjęły wspólne stanowisko w sprawie wzrostu płacy minimalnej w 2018 r. Ich zdaniem powinna ona wynieść połowę przeciętnego wynagrodzenia za pracę, czyli 2220 zł. Resort rodziny i pracy zaproponował rządowi, aby płaca minimalna wzrosła w 2018 r. o 100 zł – z 2000 […]

Płace powinny rosnąć szybciejMinisterstwo Finansów ma kolejny pomysł na uszczelnienie systemu podatkowego. To tak zwana podzielona płatność między przedsiębiorcami.  Mechanizm dzielonej płatności będzie dobrowolny i tylko między przedsiębiorcami. Jeżeli właściciel sklepu komputerowego będzie chciał kupić rower na przykład za 1230 złotych, to 1000 złotych przeleje na konto hurtowni rowerowej, a 230 złotych – na specjalne konto […]

Nowy pomysł na ściąganie VAT


PKB w I kwartale 2017 roku wzrósł o 4 proc. rok do roku, ale w I kw. 2016 miał miejsce wzrost tylko o 2,9 proc., więc średnioroczny wzrost w ostatnich dwóch latach wyniósł 3,5 proc. W ciągu tych dwóch lat największe zmiany – początkowo silnie w dół, a ostatnio znacząco […]

Rosną inwestycje i PKB


Sprzedaż węgla w kwietniu 2017 roku wyniosła 5,168 mln ton wobec 6,066 mln ton w marcu i 6,511 mln ton w kwietniu 2016 roku – podała Agencja Rozwoju Przemysłu. Dane dotyczą wszystkich spółek węglowych Stan zapasów na hałdach w końcu kwietnia 2017 r. wyniósł 2,145 mln ton wobec 2,022 mln […]

Niższa sprzedaż węgla w kwietniu