10 tys. zł, czyli rekompensaty za utracone deputaty węglowe nie dostaną wszyscy, którzy wcześniej je otrzymywali. Z katalogu uprawnionych do jej pobierania wykluczone zostały wdowy, wdowcy i sieroty po górnikach nie będących emerytami lub rencistami. Może być tak, że nawet jeśli ktoś po zmarłym mężu – górniku przez 20 lat pobierał równowartość […]

Rekompensaty nie dla wszystkich


Co zrobić, jeśli pracownik jest chory lub wystąpił o urlop w okresie obejmującym dzień ustawowo wolny od pracy? Pracodawcy zatrudniający pracowników od poniedziałku do piątku mają obowiązek udzielenia im wolnego za sobotę, w którą przypada święto, innego dnia wolnego od pracy. Dzień ten musi przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, […]

Co zrobić, gdy jest się chorym w święto?


Krótki poradnik, dotyczący najważniejszych zmian podatkowych w 2018 r. Zyskają najmniej zarabiający. Od 1 stycznia 2018 r. kwota wolna od podatku wzrośnie do 8 tys. zł z obecnych 6,6 tys. zł. Korzyść z podwyższenia kwoty wolnej odczują osoby, które uzyskują niewielkie dochody np. z umów zlecenia czy emerytur i rent. […]

Jakie podatki w 2018 roku?Trudna sytuacja w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Gliwicach. Jak informuje nas Dariusz Dragon z tamtejszej komisji zakładowej Kontry, firmie brakuje pieniędzy na kosztowne inwestycje. Problemem jest też brak kierowców. -Sytuacja nie jest wesoła. Nowe autobusy kosztują od miliona do półtora miliona złotych. To potężne pieniądze, ale nikt nie zastanawia się, […]

Trudna sytuacja w PKM Gliwice


Od 1 stycznia 2018 r. o przyznaniu nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia decyduje lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz pierwszego kontaktu. Skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy wystawia dyrektor szkoły. To efekt wejścia w życie zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (nowelizuje ona m.in. niektóre zapisy w […]

Nauczycielom trudniej o urlop zdrowotny


Dla ponad miliona pracowników dzisiejszy dzień jest dniem podwyżki. 1 stycznia wzrosły minimalna płaca i stawka godzinowa. Najniższe wynagrodzenie na etacie wynosi obecnie 2100 zł (wzrost o 100 zł), a minimalna stawka godzinowa  13,70 zł (wcześniej 13 zł). Płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu […]

Od dziś minimalna płaca w górę!