To ważna wiadomość dla obecnych i przyszłych emerytów. Trzynasta emerytura, którą uchwalił Sejm, nie wlicza się do dochodu, nie może być zatem brana pod uwagę przy ustalaniu opłat za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Świadczenie w wysokości 1100 zł brutto (ok. 888 zł netto) przysługuje […]

13 emerytura nie wlicza się do dochodu


Iwona Skowron, szefowa ogólnopolskiej sekcji oświaty Związku Zawodowego  Kontra, brała udział w okrągłym stole oświatowym, na Stadionie Narodowym w Warszawie. Uczestniczyła w pracach zespołu „Nowoczesna szkoła”.

Kontra przy okrągłym stole oświatowym


To jedna z najprężniej rozwijających się komisji zakładowych w Związku Zawodowym Kontra. Po zaledwie trzech miesiącach od założenia  komisja w firmie Tauron Wsparcie liczy już ponad 140 członków. Komisją kieruje Elżbieta Zawisza. Podstawowe problemy pracownicze, z którymi musi sobie radzić, to m.in. niskie płace i problemy z właściwym zaszeregowaniem pracowników.

Prężna komisja w Tauronie WsparcieZwiązki Zawodowe w bydgoskim Nitro-Chemie dogadały z zarządem premię świąteczną w wysokości 300 zł brutto na każdego pracownika. Zakładowa komisja Kontry jest największym związkiem, działającym w zakładzie.

Zajączek w Nitro-Chemie


Marek Klucewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Kontra, był dziś gościem wielkiej gali katowickiej Izby Rzemieślniczej w Domu Muzyki I Tańca. W trakcie uroczystości wyróżniono najlepszych śląskich rzemieślników, a także osoby przyjazne rozwojowi przedsiębiorczości. Honorowe wyróżnienie, Szablę Kilińskiego, otrzymał Mieczysław Kucharski. Wręczył mu ją prezydent Andrzej Duda.

Nagrodzeni za przedsiębiorczość


Temat podwyżek w państwowych firmach z branży zdominował spotkanie sekcji górnictwa i energetyki Związku Zawodowego Kontra. – Wystosowaliśmy pismo do ministra Tchórzewskiego, w którym wskazujemy na konieczność regulacji płac w obu sektorach. Bo na razie jest tak, że nasze zakłady płacą potężne podatki, z których są finansowane podwyżki dla innych […]

Energetyka i górnictwo żądają podwyżek