Przewodnicząca Kontry przy Politechnice Śląskiej nie dostała wypłaty, w wysokości wynikającej z umowy o pracę. Pracodawca zaniżył jej również nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy. Lidia Kołodziejczyk poprosiła o pomoc Państwową Inspekcję Pracy. Kontrola na Politechnice Śląskiej potwierdziła wszystkie jej zarzuty. Już w trakcie kontroli na polecenie inspektora pracy pracodawca […]

Kontrola na Politechnice Śląskiej


Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia? Jakie powody muszą za tym stać? Czy zawsze jest to zwolnienie dyscyplinarne, czy możliwe są inne powody, niezawinione przez pracownika? Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy […]

Zwolnienie bez wypowiedzenia


Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce pod koniec ubiegłego roku wynosiło 4974 zł brutto czyli ponad 3,5 tys. zł na rękę – podaje GUS. Wiele osób zastanawia się, skąd ta średnia, skoro i oni i ich znajomi zarabiają mniej. Powyższe dane są mylące, bo dotyczą one jedynie osób zatrudnionych […]

Skąd taka średnia płaca? My zarabiamy mniej!ZUS wstrzymał lub cofnął świadczenia chorobowe w 2017 r. na ponad 200 mln zł. To skutek przeprowadzonych kontroli zwolnień lekarskich. Polacy spędzają na zwolnieniach lekarskich prawie 280 mln dni rocznie. ​Chory pracownik może liczyć na wynagrodzenie chorobowe, a potem na zasiłek chorobowy. To pierwsze świadczenie finansuje pracodawca, a drugie jest […]

ZUS tnie zwolnienia


Od 1 października 2017 roku obniżony został powszechny wiek emerytalny, który wynosi teraz 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Co zmieniło się w przypadku emerytur pomostowych i świadczeń przedemerytalnych? Na emeryturę już mogą przejść osoby, które skończą 60 lub 65 lat po 30 września 2017 roku, skończyły 60 […]

Emerytury pomostowe i świadczenia przedemerytalne po nowemu


W tym roku wzrośnie liczba zawodów deficytowych – wynika z trzeciej edycji ogólnopolskiego badania barometru zawodów. W największym stopniu dotknie on branżę budowlaną, transportowo-spedycyjną, gastronomiczną, przetwórczą oraz opiekę zdrowotną. Z barometru wynika, że na trudności ze znalezieniem pracowników mają wpływ między innymi mało atrakcyjne oferty, niskie wynagrodzenia, trudne warunki pracy, […]

Brak pracowników w budowlance, gastronomii i transporcie