Związek Zawodowy Kontra wspiera projekt „Pies Ratownik”, zainicjowany przez Fundację Piastun-Wyrównywanie Szans. Uważamy, że jest to szansa na  zwiększenie bezpieczeństwa górników, pracujących pod ziemią. Do fundacji zwrócił się o pomoc Alan Szyda, ratownik, który wraz z psami tropiącymi brał udział w akcji poszukiwawczej po wstrząsie w KWK Zofiówka. To właśnie […]

Wspieramy akcję zakupu sprzętu dla psów ratowniczych w kopalniach


Dziś (25.05.2018 r.) wchodzi w życie RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych. Obejmuje ono swoim zasięgiem wszystkie firmy, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe. RODO ma zharmonizować przepisy o ochronie danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Zakłada ono m.in. kary za naruszenia przepisów – do 20 mln euro […]

RODO – czym to się je?


Pracownikowi, za dyżur pełniony w dniu wolnym od prac, w domu, przysługuje czas wolny w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru. Pracodawca może zobowiązać zatrudnionego do pełnienia dyżuru, czyli do pozostawania w dyspozycji pracodawcy poza normalnymi godzinami pracy, w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę. Pracownik nie może go […]

Dyżur w domu. Co się należy pracownikowi?Dziś odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze zarządu Komisji Krajowej Związku Zawodowego Kontra. Uczestnicy przyjęli sprawozdanie z działalności i rozliczenie finansowe za 2017 rok, a także preliminarz wydatków na rok bieżący. Do zarządu oKK dołączył Krzysztof Polak. Omawiano również wydarzenia bieżące, w tym tragedię w kopalni Zofiówka.

Zebranie zarządu Komisji Krajowej Kontry


Załoga Zakładów Chemicznych „Nitro-Chem” z Bydgoszczy dostała 7% podwyżki. W negocjacjach z pracodawcą aktywnie uczestniczyła zakładowa komisja Kontry, która jest w firmie największym związkiem zawodowym. – Negocjacje odbyły się w kwietniu, podwyżki załoga dostała z wyrównaniem od marca – mówi Sebastian Wujkiewicz, przewodniczący zakładowej komisji Kontry. – Prócz tego udało […]

Podwyżki w Nitro-Chemie