Rząd chce wprowadzić do ustawy o sporach zbiorowych pojęcie pracodawcy dominującego. Ma to ułatwić związkom zawodowym rozmowy z pracodawcą, który jest decyzyjny. Firmy mówią wprost: to prozwiązkowa propozycja, która pozwoli sięgnąć związkom do kieszeni podmiotu, który jest w stanie spełnić ich roszczenia. Jest nowy projekt ustawy o sporach zbiorowych pracy. […]

Kim jest pracodawca dominujący? Nowy termin w prawie pracy


Ważna zmiana w kodeksie pracy. Pracodawca zyskał możliwość badania trzeźwości pracownika i obecności w jego organizmie innych substancji. Wcześniej mógł to robić, ale formalnie  jedynie za zgodą pracownika. W znowelizowanym kodeksie pracy przewidziano dwa tryby prowadzące do niedopuszczenia do pracy pracownika znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub środka […]

Pracodawca może sprawdzić trzeźwość pracownika


Komisja Kontry w firmie Dan Cake w Chrzanowie, wraz z zakładową Solidarnością domagają się pilnego rozpoczęcia rozmów płacowych z zarządem. Jak napisali związkowcy w piśmie do zarządu, wniosek podyktowany jest rosnącą inflacją, która powoduje spadek realnych wynagrodzeń. Uważają, że załoga w coraz większym stopniu nie jest zadowolona z poziomu płac […]

W Dan Cake pracownicy chcą podwyżekW tym roku po raz pierwszy członkowie organizacji związkowych mogą odliczyć od dochodu ulgę z tytułu opłaconych składek związkowych. Ulga nie może być wyższa niż 500 zł. Jeżeli składkę członkowską na rzecz związku zawodowego z wynagrodzenia pracownika potrąca pracodawca, wówczas informacja o potrąceniach musi zostać umieszczona w formularzu PIT-11. Wykazana […]

Składki odlicz od podatku


Smutna wiadomość dotarła do nas tuż przed Świętami. Zmarł Wiesław Kwakowicz, były przewodniczący Kontry w KWK Szczygłowice. Pogrzeb odbędzie się w środę, 28 grudnia, o godz. 10.00 w Gliwicach, w parafii św. Michała, przy ul. Łużyckiej. Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Zmarł były przewodniczący Kontry ze Szczygłowic


Od początku istnienia Fundacja Piastun – Wyrównywanie Szans ma wsparcie w członkach Związku Zawodowego Kontra. Wielu z nich jest wolontariuszami tej charytatywnej organizacji, a przewodniczący Marek Klucewicz jest jej fundatorem. . Kilkadziesiąt osób, które pomagają organizacji każdego dnia, wzięło udział w organizowanej przez Piastuna wigilii w Zabrzu. Była to okazja, by […]

Wigilia wolontariuszy Fundacji Piastun