nieprawidłowości


W 2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy wyegzekwowała zaległy wypoczynek dla 22,3 tys. osób. Dzięki jej kontrolom płatne wolne dostało o 11,3 tys. więcej zatrudnionych niż rok wcześniej. Zdaniem fachowców, wpływ na to ma m.in. sytuacja na rynku. Brakuje rąk do pracy, a niektóre branże latem potrzebują większej liczby pracowników. To […]

Czas iść na urlop!


Od początku roku inspektorzy pracy przeprowadzili 10,5 tys. kontroli wypłacania minimalnej stawki godzinowej z umowy cywilnoprawnej. Okazało się, że co trzecia kontrolowana firma ma kłopoty ze stosowaniem nowych przepisów.   Najczęściej problemy dotyczą zaniżania wynagrodzenia w przeliczeniu na liczbę przepracowanych godzin. Okazuje się, że wielu przedsiębiorców nie potrafi wykonać prostego […]

13 zł za godzinę? Nie wszyscy tyle płacą


Nieprzestrzeganie czasu pracy i zasad BHP, niewypłacanie lub spóźnianie się z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników – to najczęstsze nieprawidłowości, które stwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy w 2016 r. Sprawozdaniem PIP zajmie się we wtorek sejmowa Rada Ochrony Pracy. PIP przeprowadziła w ubiegłym roku 82,5 tys. kontroli u blisko 68 tys. pracodawców. […]

80 tysięcy wykroczeń u pracodawcówW 2015 roku około 600 tys. osób wykonywało pracę nielegalnie – oszacował w piątek w Sejmie Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć. Budżet państwa stracił na tym ponad 6 miliardów zł.  Według Głównego Inspektora Pracy nielegalne zatrudnienie jest przejawem nieuczciwej konkurencji. „Uczciwi pracodawcy i przedsiębiorcy, legalnie zatrudniający pracowników i opłacający związane z tym […]

600 tysięcy pracowało na czarno


94 zgłoszenia o nieprawidłowościach w kopalniach przekazano w ubiegłym roku do Wyższego Urzędu Górniczego. Nadzór górniczy uznał za zasadne co czwarte z nich. Górnicy mogą informować WUG o nieprawidłowościach w kopalniach za pomocą telefonu interwencyjnego lub pocztą elektroniczną. Jak poinformowała rzeczniczka WUG Jolanta Talarczyk, spośród 94 zgłoszeń z ubiegłego roku pracownicy […]

O nieprawidłowościach na kopalniach