PGG


PGG zawarło porozumienie z organizacjami pracowniczymi. Górnicy dostaną  jednorazowe świadczenia w wysokości od 4000 do 6400 zł brutto. 15 lipca zawarto porozumienie między Polską Grupą Górniczą a organizacjami związkowymi. W piśmie zawarto, że przyznanie jednorazowych premii dotyczy rekompensaty zwiększonych kosztów utrzymania związanych ze znaczącym wzrostem cen towarów, usług konsumpcyjnych oraz […]

Górnicy z PGG dostaną od 4 do 6,4 tys. zł


W kopalni Sośnica podpisano porozumienie płacowe. Pracownicy dostaną jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie w maju. Ile? Pracownicy dołowi – 1000 zł Pracownicy przeróbki – 800 zł :Pracownicy powierzchni, na stanowiskach robotniczych, inżynieryjnych i administracyjnych – 600 zł. Wynagrodzenia nie dostaną osoby, które miały w pierwszym kwartale nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy  albo przyszły […]

Dodatkowe pieniądze dla pracowników kopalni Sośnica
Związkowcy z PGG spotkali się dziś z członkami zarządu. Jednym z tematów była pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Strony ustaliły, że uruchomią pomoc dla uchodźców z Ukrainy; w tym celu uruchomione zostaną zbiórki pieniężne oraz rzeczowe na terenie kopalń wchodzących w skład PGG S.A. Ustalono, że za pomocą środków telekomunikacyjnych […]

Zbiórki na rzecz uchodźców i niższe płace w PGG


Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz przedstawiciele Kontry i innych związków zawodowych podpisali porozumienie płacowe. Zakłada ono podwyżkę dodatków gwarantowanych do przepracowanych dniówek. Na jakie podwyżki mogą liczyć pracownicy? Wraz z 7,5 proc. podwyżką średnia płaca w PGG wzrośnie z poziomu ok. 8200 zł brutto do 8815 zł brutto. Podwyżka wchodzi […]

Wzrost płac w PGG


Jest porozumienie w Polskiej Grupie Górniczej. Przed chwilą strona społeczna i zarząd podpisały dokument w tej sprawie. Co udało się wynegocjować stronie związkowej? 1 marca pracownikom zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 56,856 mln zł (z narzutami 69 290 000 zł). Przyjęto również, że przeciętne wynagrodzenie za 2021 r.  wyniesie […]

Jest porozumienie w PGG!