podwyżki


O aktualnej sytuacji energetycznej Polski, w kontekście bezpieczeństwa dostaw rozmawiano podczas Sekcji Górnictwa i Energetyki Związku Zawodowego Kontra. Związek przygotowuje stanowisko, dotyczące bieżących zagrożeń energetycznych. Artur Wilk z Taurona wskazywał, że Skarb Państwa musi przejąć część mocy energetyki na swoje barki. Wskazywał również konieczność czasowego zawieszenia stosowania systemu EU ETS […]

W górnictwie brakuje rąk do pracy


Przedstawiciele Kontry i innych organizacji związkowych działających w Polskiej Grupie Górniczej oraz zarząd spółki podpisali porozumienie dotyczące wypłaty jednorazowej rekompensaty inflacyjnej. Wysokość jednorazowej wypłaty będzie taka sama jak w lipcu. „Pracownikom PGG S.A. zatrudnionym na dzień 26 września 2022 roku zostanie wypłacona kwota jednorazowa w wysokości i na warunkach określonych […]

Premie inflacyjne w PGG


Płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie aż dwukrotnie. To skutek zapisów w ustawie, która w czasach wysokiej inflacji pozwala podnieść najniższą płacę dwa razy w roku. Płaca minimalna w 2023 r. będzie podwyższona dwa razy – wynika to z ustawy z 2002 r. Od 1 stycznia wyniesie 3490 zł brutto, […]

Płaca minimalna ostro w górę w 2023 rokuW najbliższym czasie prawie 46 proc. firm planuje rekrutować nowych pracowników, podwyżki planuje 36 proc. pracodawców, ponad połowa chce utrzymać dotychczasowy poziom płac – wynika z badania Gi Group. Według Barometru Rynku Pracy GI Group, 78 proc. firm zamierza utrzymać stały poziom zatrudnienia poprzez zatrzymanie obecnej kadry lub rekrutacje w […]

Będą podwyżki. Ale nie dla wszystkich


Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz przedstawiciele Kontry i innych związków zawodowych podpisali porozumienie płacowe. Zakłada ono podwyżkę dodatków gwarantowanych do przepracowanych dniówek. Na jakie podwyżki mogą liczyć pracownicy? Wraz z 7,5 proc. podwyżką średnia płaca w PGG wzrośnie z poziomu ok. 8200 zł brutto do 8815 zł brutto. Podwyżka wchodzi […]

Wzrost płac w PGG


Kontra i inne związki, działające w Polskiej Grupie Górniczej, domagają się rekompensaty za spadek siły nabywczej pieniądza w wysokości 7, 8% a także z powodu wzrostu sprzedaży węgla i jego wartości. Związkowcy chcą zakończenia 2021 roku ze średnim wynagrodzeniem, uwzględniającym inflację na poziomie 7,8% w PGG, a także ustalenia wskaźnika […]

Wyższa inflacja, wyższe wynagrodzenia