zwolnienia
Już prawie dwa miesiące lekarze wystawiają wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Jest ono automatycznie przekazywane do ZUS, który powinien udostępnić je pracodawcy nie później niż w następnym dniu. Czy w tej sytuacji pracownik ma obowiązek poinformowania firmy o swojej nieobecności? Okazuje się, że tak. Pracownik nadal ma obowiązek poinformowania pracodawcy o absencji […]

Zwolnienie elektroniczne a powiadomienie pracodawcy
Prezydent podpisał ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Wprowadza ona m.in. większą ochronę kobiet w ciąży. Ustawa zakłada, że ich umowy będą przedłużane przez daną agencję pracy tymczasowej do dnia porodu, jeżeli pracownica ma co najmniej dwumiesięczny łączny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej. Dzięki temu kobieta otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński. […]

Ustawa pomoże pracownikom tymczasowym


956 osób straci pracę w wyniku zwolnień grupowych zaplanowanych przez Grupę PZU. Zarząd spółki podpisał porozumienie w tej sprawie ze stroną społeczną. Zwolnienia rozpoczną się już jutro, 24 marca. Byli pracownicy będą mogli liczyć na odprawy według Kodeksu pracy oraz zostanie im dodatkowe pensje, zależne od stażu pracy. Pracownicy z wieloletnim […]

Prawie tysiąc osób do zwolnienia w PZU